Konečné výsledky 2017 (po 20. závodech) 04/12/2017 PDF XLS

Běžec Podblanicka JUNIOR CUP 2018

Opravené výsledky po 5. závodě:

http://bezecpodblanicka.cz/sites/default/files/bp_geus_junior_cup_2017_poradi_po_5._zavode_0.xlsx

Seriál pěti běžeckých závodů pro děti do 15 let

Závody 2018

Kategorie

(kluci a holky zvlášť)

  • (kluci a holky zvlášť)
  • Předžáci (6 – 7 let; roč. 2011 – 2012)
  • Minižáci (8 – 9 let; roč. 2009 – 2010)
  • Nejmladší žáci (10 – 11 let; roč. 2007 – 2008)
  • Mladší žáci (12 – 13 let; roč. 2005 – 2006)
  • Starší žáci (14 – 15 let; roč. 2003 – 2004)

Pravidla a hodnocení

Do konečného hodnocení se započítává  pět závodů ze šesti. Není možné startovat v jeden den ve více kategoriích.

V každém závodě bude hodnoceno 1. - 20. místo sestupným bodováním (20 - 1 bod), 5. závod (Benešovský Běžecký Festival) je vyhlášen jako Mistrovství Podblanicka a bude hodnocen za 1. - 40. místo sestupným bodováním (40 - 1 bod). V  6. závodě (Běh zámeckým parkem) bude udělena dvojnásobná porce bodů (40 - 2 body).

Nově !!

Soutěž družstev, oddílů – na základě přihlášky

V každém závodě  boduje pro družstvo ( oddíl) 6 nejlepších závodníků napříč všemi kategoriemi ( kluci a holky dohromady). Do konečného pořadí se počítá 30 nejlepších výsledků.

V případě rovnosti počtu bodů rozhoduje:

  1. Vyšší počet dokončených závodů
  2. Lepší umístění na Mistrovství Podblanicka
  3. Lepší umístění v 6. závodě
  4. Počet lepších umístění

Ceny a odměny

Ceny na jednotlivých závodech budou uděleny dle možností jejich pořadatelů.  Při závěrečném vyhlášení, které se uskuteční při vyhlášení dospělých kategorií Běžec Podblanicka v Benešově ( termín bude upřesněn), obdrží závodníci na 1. - 3. místě poháry a diplomy a na 4. - 6. místě diplomy. V celkovém pořadí družstev obdrží 10 členů týmu na 1.-3. místě diplomy, hodnotné ceny a na 4.-6.místě diplomy a ceny dle možnosti pořadatele

 

Kontakty

Loga