Důležité upozornění: Pokud proběhne všech 19 závodů seriálu, do konečných výsledků se započítává 11 nejlepších umístění.

Pravidla

Organizátoři pravidelných závodů zvou příznivce zdravého pohybu na celoroční běžecký seriál Běžec Podblanicka.

Můžete se zúčastnit jak několika běhů, tak i kompletní ligy. Aby nebyli znevýhodněni ti, kteří se nemohli zúčastnit všech závodů, tak do celkových výsledků se počítá maximálně 12 nejlepších výsledků. Do celkových výsledků se započítávají jen hlavní závody. 

Pokud proběhne všech 19 závodů seriálu, do konečných výsledků se započítává 11 nejlepších umístění.

Věkové kategorie

Soutěžit se bude jako každý rok v různých věkových kategoriích:

Muži

  • 16 - 39
  • 40 - 49
  • 50 - 59
  • 60 - 69
  • 70 - a více let

Ženy

  • 16 - 34
  • 35 - 44
  • 45 - 54
  • 55 - a více let

Hodnocení seriálu

Poháry nebo medaile dostanou první 3 závodníci v každé kategorii, věcné ceny budou připraveny pro prvních 6 závodníků ve všech kategoriích.

Body se počítají samostatně v každé kategorii. Bodování jsou všichni účastníci. Do celkových výsledků se započítává 12 nejlepších výsledků. 1. místo 21 bodů, 2. místo 19 bodů, ostatní místa 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Vyhlášení celkových výsledků včetně předání věcných cen proběhne na společenském večeru 7. prosince.

Loga